Sul on õigus vabaneda stressist ja pühenduda oma põhitööle. Õigus usaldusele, täpsusele ja konfidentsiaalsusele. Õigus kiirele ja paindlikule reageerimisele. Õigus uinuda rahuliku südamega, sest Sinu huvid on kaitstud.

Sul on õigus usaldusele, täpsusele ja konfidentsiaalsusele.

Alo Pormeister
Vandeadvokaat, partner

Menüü

Alo Pormeister
vandeadvokaat, partner

Vandeadvokaat Alo Pormeister nõustab kliente eelkõige võla-, asja-, äri-, pankroti-, maksu- ja haldusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.

Alol on üle 15 aastased kogemused õigusabi osutamisel klientidele, muu hulgas klientide esindamisel kõikides kohtuinstantsides tsiviil- ja haldusvaidlustes. Alo esindab kliente ka arbitraaživaidlustes ning lepingueelsetel- ja kohtuvälistel läbirääkimistel.

Kuigi Advokaadibüroo Pormeister on keskendunud peamiselt äriklientidele, on Alol pikaajalised kogemused klientide nõustamisel ka perekonnaõiguslikes vaidlustes, sh abielu lahutamise, ühisvara jagamise ning laste hooldusõigustega seotud vaidlustes. Alo annab õigusabi ka pärimisõiguses.

Alo nõustab kliente eesti, inglise, vene ja soome keeles.

Loe lähemalt

Ene Ahas
vandeadvokaat, partner

Vandeadvokaat Ene Ahas nõustab kliente eelkõige perekonna-, äri-, pankroti-, võla-, pärimis- ja täitemenetlusõiguse valdkonda puudutavates küsimustes.

Ene on pankrotihaldurina tegev olnud juba üle 18 aasta, mistõttu omab pikaajalist kogemust õigusabi andmisel ja klientide esindamisel kohtumenetluse kõikides astmetes ning pankrotimenetlusega seonduvate erinevate õigusvaidluste lahendamisel. Nimetatud õigusalased kogemused koos majandusalase kõrgharidusega annavad Enele hea aluse muu hulgas erikontrollide läbiviimiseks selgitamaks nii ettevõtte üldist maksevõimet, kui hindamaks ka aktsionäride, osanike või juhatuse poolt tehtud tehingute vastavust ühingu ja osanike huvidele ning õigusaktidele. Ene on aktiivselt tegutsev ka juhatuse asendusliikmena ja lepitajana.

Ene nõustab kliente eesti, inglise ja vene keeles.

Loe lähemalt

Teenused

Äriõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente nii äriühingute kui ka filiaalide asutamisel, rekonstrueerimisel kui ka lõpetamisel ning kõikide nendega seonduvate õigustoimingute...

Lepinguõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides lepinguõigust puudutavates küsimustes, sh lepingueelsetel läbirääkimisel ja lepingute koostamisel, samuti lepingu täitmist...

Pankrotiõigus ja saneerimine

Advokaadibüroo Pormeister esindab võlausaldajate ja võlgnike huve pankroti- ning saneerimismenetluses, aidates muu hulgas välja töötada kliendi huvidele vastavat tegevuskava...

Finantsõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab ja esindab kliente finantseerimislepingute (sh laenu-, krediidi-, liisingu-, faktooringu-, investeerimis-, optsiooni- jms. ning tagatislepingute nagu näiteks...

Planeerimis- ja ehitusõigus, kinnisvara

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides planeerimis- ja ehitusõigust ning kinnisvara puudutavates õiguslikes küsimustes. Muu hulgas annab õigusabi kinnisvara...

Intellektuaalse omandi õigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele intellektuaalset omandit, sh autoriõigust ja tööstusomandit, puudutavates õiguslikes küsimustes...

Maksuõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi maksuõiguslikes küsimustes ning aitab kliente maksuseaduste tõlgendamisel ja...

Tööõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab õigusabi tööandjatele ja töötajatele kõikides tööõigust puudutavates küsimustes...

Perekonnaõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides perekonnaõiguslikes küsimustes...

Pärimisõigus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab kliente kõikides pärimisõiguslikes küsimustes...

Kohtu-, vahekohtu- ja täitemenetlus

Advokaadibüroo Pormeister nõustab ja esindab kliente kõikides kohtuastmetes tsiviil- ja halduskohtumenetluses...

Riigi-, haldus- ja riigihankeõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi riigi- ja haldusõigust, sh riigihankeõigust, puudutavates küsimustes. Avokaadibüroo aitab kliente nii haldusaktide väljaandmisel...

Rahvusvaheline eraõigus

Advokaadibüroo Pormeister annab klientidele õigusabi rahvusvahelise eraõiguse küsimustes, sh kohaldamisele kuuluva õiguse kui ka kohtualluvuse valiku küsimustes...

Teised meist

"Juba ainuüksi teadmine, et Alo on alati olemas, annab kindlustunde, et abi on lähedal. Ta on usaldusväärne partner, kellelt vajadusel õigusabi ja praktilisi nõuandeid küsida."

"Alo arvestab ka ettevõtja vajadusega ning näeb tervikpilti. Tänu Alo abile käivad mitmed asjad kiiremini ja lihtsamalt. Olen soovitanud Alo teenuseid oma sõpradele ja partneritele ja teen seda edaspidigi."

"Alo näeb asju, mida teised ei näe või ei oska märgata. Temaga on hea kontakti saada ning isegi tema hõivatuse korral võtab alati ise ühendust, et tõusetunud küsimusele lahendus leida."

Tago Teetamm
Metal Express OÜ

"Ettevõtja peab tegutsema targalt – kõne Alole võib päästa ettevõtte kahjumlikust tehingust. Kasulikum on enne küsida ja siis tegutseda."

Risto Laineste
Papilion Disain OÜ

Miks valida Advokaadibüroo Pormeister?

  • Üle 15 aasta nii siseriiklike kui ka rahvusvaheliste klientide õigusnõustamise ning kohtus esindamise kogemus
  • Professionaalne õigusabi erinevates valdkondades ja erinevates võõrkeeltes
  • Personaalne lähenemine kliendi abistamisel, probleemide väljaselgitamisel ning nende lahendamisel
  • Kiire ja operatiivne tagasiside Kliendile
  • Õigusabi konfidentsiaalsus, alustades sellest, et ainuüksi advokaadi poole pöördumise fakt on konfidentsiaalne
  • Kliendile abi osutamine nii Eestis kui ka koostööpartnerite kaudu välisriikides (sh Balti riikides)
  • Väga hea hinna ja õigusabi kvaliteedi suhe

Advokaadibüroo Pormeister OÜ

Aadress: Põhja pst 5-11, 10412 Tallinn
Telefon: +372 5660 2048
E-post: alo@pormeister.ee
Telefon: +372 510 6442
E-post: ene@pormeister.ee

Registrikood: 12981813
KMKR nr: EE101849157